Persoonlijke aandacht voor uw informatiemanagement

YouCT Informatiemanagement heeft de focus op twee specifieke aandachtsgebieden. Functioneel Beheer en Acceptatiemanagement, waar Testen een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Direct hulp nodig?

klik hier om een vraag te stellen of remote control aan te vragen.

Hulp op afstand Bel ons (0)88 033 45 55

Wat is er naast een goed systeem namelijk nodig voor een goede informatiehuishouding? Een goed opererend team dat binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor het opzetten, beheren en verbeteren van uw informatiehuishouding. Hierin zitten zowel vertegenwoordigers van de technische kant (applicatiebeheerders, IT-managers, servicemanagers) als de specialisten die de techniek vertalen naar de business (informatiemanagers, functioneel beheerders). Alle spelers in dit beheerteam moeten van elkaar weten wat ze wanneer doen en waar ze in hun kracht zitten. Uiteindelijk is er voor het beheerteam een gezamenlijk doel: een goede informatiehuishouding voor de business.

Heeft úw organisatie de juiste beheerprofessionals op de juiste plek en met heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor een succesvolle informatiehuishouding? Weten uw functioneel beheerders wat uw applicatiebeheerders doen en mogen? Vormen ze een team of werken ze in eilandjes? En belangrijker: hebben deze professionals de juiste soft- en hard skills voor het werk wat ze doen?

Wat ons steeds weer opvalt is dat, ondanks dit gezamenlijke doel, de specialisten van IT en Informatiemanagement onvoldoende kennis hebben van elkaars werkzaamheden, moeilijk met elkaar communiceren en niet in staat zijn elkaar te kunnen of willen begrijpen. Er is sprake van een “wij” en “zij” gevoel, iets wat een gezamenlijk welslagen danig in de weg zit. Uiteindelijk is de business het meest geholpen met een beheerteam dat samen optrekt en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt voor een optimale informatiehuishouding. In zo’n team is geen plaats voor “wij” en “zij”. 

Een beheerteam trekt samen op, voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, communiceert regelmatig met elkaar en de stakeholders op een heldere en eenduidige manier en maakt afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. In een beheerteam weet ook ieder van zichzelf en de collega’s waar zijn of haar kracht ligt en welke activiteiten daar het beste bij passen. Op die manier kan een beheerteam inspelen op een grote variatie aan vaktechnische, communicatieve en organisatorische uitdagingen.