Direct hulp nodig?

klik hier om een vraag te stellen of remote control aan te vragen.

Hulp op afstand Bel ons (0)88 033 45 55

Disclaimer NL

Dit e-mail bericht (en eventuele bijlagen) zijn strikt persoonlijk en slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. Indien u niet de juist geadresseerde bent, wijzen wij u erop dat het niet is toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden. We verzoeken u in geval van onjuiste adressering ons hiervan op de hoogte te stellen middels een reply op dit bericht en het originele bericht te verwijderen.
YouCT B.V. kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mail bericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. YouCT B.V. is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mail bericht en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

Disclaimer EN

This e-mail (including any attachments) is strictly personal and exclusively intended for the addressee specified in the message. If you are not the correct addressee, we advise you that it is not permitted to use, copy or distribute this e-mail and any attachments. In case of a wrongly addressed e-mail, we request you inform us by replying to this message and deleting the original message.
YouCT B.V. is unable to offer any safeguards or guarantees with regard to the correctness and/or completeness of the information in the e-mail and can therefore not undertake any obligations. YouCT B.V. is compelled to exclude liability for direct and/or resulting damage following the use, or basing oneself on this e-mail and/or the content thereof.